سوال ۱

نحوه پیکر بندی کنترلر های ComApچگونه است؟
برای تنظیمات Setpointها ،  ورودی ،  خروجی دیجیتال و آنالوگ و همچنین انتخاب نوع ECU  از نرم افزار استفاده می شود.
ضمناٌ  تنظیم Setpointها توسط دکمه های پنل کنترلر نیز  انجام می گیرد.

سوال ۲

ارتباط با کنترلر از طریق نرم افزار بر قرار نمی شود؟
کابل ارتباطی سریال (RS232)باید از نوع Crossو آدرس کنترلر و آدرس انتخابی در نرم افزار باید مشابه باشد .

سوال ۳

آلارم Mains CCW Rot بر روی کنترلر نمایش داده می شود؟
توالی فاز در ورودی نمونه برق شهر کنترلر رعایت نشده است و جای دو فازL2 ,L3  باید تعویض گردد.