رله بردها از جمله محصولات مهرسام صنعت انواع مختلفی دارند از جمله : رله برد 4 کاناله , رله برد 8 کاناله , رله برد 16 کاناله