پيش بارگذار بروك

برنامه نویسی PLC

برنامه نویسی PLC

برنامه نویسی PLC عبارت است از مداری که فرمان های کنترلی را برای مدار قدرت صادر می نماید . این مدارات با توجه به ورودی مطلوب از طرف اپراتور ، خروجی را برای مدار قدرت ارسال می کنند .مدارات فرمان دارای  پیچیدگی زیادی هستند به همین دلیل باید یکبار و بطور صحیح پیاده سازی شوند.

مدار فرمان

بطور کلی مدار فرمان و برنامه نویسی پی ال سی عبارت است از مداری که فرامین کنترلی را برای مدار قدرت صادر می کند . این مدارات با توجه به ورودی مطلوب از طرف اپراتور ، خروجی را برای مدار قدرت ارسال می کنند . مدارات فرمان بدلیل پیچیدگی زیادی که دارند باید یکبار و بطور صحیح پیاده سازی شوند. زیرا در صورت نقص ، عیب یابی آن مشکل بوده در طراحی مدارات فرمان قطعات مختلفی سهیم هستند که مدار فرمان به کمک این قطعات مدار قدرت را کنترل می کند . مهمترین قطعات استفاده شده در مدارات فرمان کنتاکتورها ، رله ها هستند .

رله ها

رله: یک کلید الکتریکی است که با جریان کمی عمل می کند و کنتاکت های آن می تواند جریان زیادی را عبور دهند . رله در قرن نوزدهم برای استفاده در تلگراف اختراع شد و در قرن بیستم از رله در سیستم های کنترل استفاده گردید . در مقایسه با سایر ادوات الکتریکی رله ها بخاطر داشتن قسمت های فیزیکی متحرک ، سرعت و عمر محدودی دارند . رله های الکتریکی از نظر سرعت ، جریان عبوری ، اندازه ، قابلیت اطمینان و عمر مفید بر رله های الکترومکانیکی ارجحیت دارند.

کنتاکتورها

کنتاکتور: یک کلید مغناطیسی می باشد که یکی از اجزای مهم در مدارات فرمان الکتریکی بحساب می آید . کنتاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس ، مانند رله ها تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل و یا از یکدیگر جدا می کند ، از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال در مدارات استفاده می شود . استفاده از کنتاکتور بجای کلیدهای دستی دارای مزایایی می باشد که بشرح زیر است :
-کنترل و راه اندازی مصرف کننده یا سیستم از راه دور و چندین نقطه بطور همزمان…
– سرعت بالای قطع و وصل کنتاکتور و طول عمر بالای قطعات…
– امکان طراحی مدارات فرمان خودکار جهت کنترل سیستم های پیچیده…
– کنتاکتور دارای ضریب ایمنی بالا جهت بهره بردار یا اپراتور است…
– در هنگام قطع جریان برق و اتصال مجدد آن ، مصرف کننده یا سیستم خود بخود راه اندازی نمی شود و باید مجددا سیستم را استارت نمود..

آخرین دیدگاه‌ها