پيش بارگذار بروك

ساخت تابلو برق

ساخت تابلو برق

مهرسام صنعت با سابقه فعالیت فنی و مهندسی در زمینه برق و الکترونیک، ساخت تابلو برق, اتوماسیون صنعتی، تأمین کننده قطعات و ارائه دهنده خدمات اتوماسیون صنعتی می باشد.تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی و …) روی آن نصب می‌ گردند.
همچنین تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربرانِ تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند.

انواع تابلو برق

تابلوهای برق فشار ضعیف از نظر کاربرد را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

تابلوهای فرمان موتوری که جهت کنترل موتورهای سه فاز ساخته می‌شوند.
تابلوهای توزیع صنعتی که جهت توزیع جریان در یک واحد صنعتی استفاده می‌شوند.
تابلوهای بانک خازنی که جهت اصلاح ضریب توان یک کارگاه ساخته می‌شوند.
تابلوهای توزیع مسکونی که برای توزیع جریان در یک واحد مسکونی ساخته می‌شوند.
تابلوهای کنترل صنعتی یا تابلوهای پی ال سی PLC که جهت کنترل اتوماتیک فرایندهای صنعتی کاربرد دارند.
تابلوهای مارشالینگ که ارتباط بین تابلوهای برق و سیستم کنترل مرکزی (DCS) را فراهم می‌کنند.
همچنین تابلوهای برق داخل ساختمان را به سه دستهٔ تابلوی تقسیم واحد (جعبه فیوزها)، تابلوی عمومی (مشاعات) و تابلوی اصلی (تابلوی کنتور) تقسیم می‌کنند.

آخرین دیدگاه‌ها