پيش بارگذار بروك

پروژه بیسکویت گرجی

توضیحات :

جهت کنترل دستی و تمام اتوماتیک سیستم پخت بیسگویت و تنطیم کوره ها و سرعت بارریزهای مواد خام از سیستم کنترلی فتک و درایو زیمنس بهره گرفتیم.
اپراتور با تنطیم پارامترهای مد نظر اعم از سرعت موتورها و دمای کاری فرهای پخت، دستگاه را استارت کرده و مواد خام بیسگویت طی گذر از مسیر معینی به مرحله پخت می رسد . سپس وارد قسمت بسته بندی و بار گیری می شود.

آخرین دیدگاه‌ها